BOGEN

Danmarks flora efter voksested er en rigt illustreret, fotografisk flora, der tager udgangspunkt i de vilde planters naturlige voksesteder.

Med sin opdeling i plantesamfund giver bogen en overskuelig og lettilgængelig introduktion til de mest almindelige arter, så også den mindre erfarne botaniker kan bestemme planterne med stor sikkerhed. Den erfarne botaniker får med bogen et nyt overblik over planternes forekomst og deres interessante tilpasning til voksestedernes særlige økologi.

Bogens første del beskriver 11 karakteristiske, danske plantesamfund, hvor de naturgivne forhold, som vind, vand og lys beskrives indgående. Også de kulturskabte forhold, som eksempel dyrkning, gødskning og afvanding belyses, idet det har stor betydning for næsten alle vore plantesamfund. Med andre ord, beskrives det, hvad det er, planterne i de enkelte plantesamfund skal kunne tåle og tilpasse sig. Efter beskrivelsen af hvert af de 11 voksesteder, vises en oversigt over de 50-100 mest typiske arter.

Bogens anden del er et traditionelt opslagsværk, hvor 485 arter beskrives, bl.a. med information om planternes særlige tilpasningsstrategier og forvekslingsmuligheder, hvor det er relevant. Den konkrete idé til bogen er opstået under arbejdet med www.danmarksflora.dk som er et digitalt opslagsværk med omfattende søgemuligheder. Tilbagemeldinger fra brugere har vist, at netop muligheden for at søge efter arter i bestemte biotoper har været et meget anvendeligt værktøj, både til bestemmelse af planter og til forberedelse af ekskursioner.