ARTER

I bogen beskrives i alt 485 arter. Planterne er delt op og markeret med en farvekode i følgende grupper:

  • Urter
  • Siv, halvgræsser og græsser
  • Træer og buske
  • Dværgbuske
  • Karsporeplanter

Heraf udgør urterne 337 arter. Af siv, halvgræsser og græsser er 68 arter beskrevet. Træer og buske er repræsenteret med 50 arter, af dværgbuske er 16 beskrevet og af Karsporeplanter er 14 medtaget.

urter_bjælke

 

siv_bjælke

 

træer_bjælke

 

dværgbusk_bjælke

 

karspore_bjælke