RETTELSESBLAD

Vi beklager meget, at der er sket en fejl i prepressen, således at ”Register over danske artsnavne” ikke er alfabetiseret korrekt i bogen. Slægtsnavnet skulle have stået før artsnavnet f.eks. agermåne, almindelig. Desuden har æ og ø lagt sig op ad henholdsvis a og o.

Print et korrekt dansk register, inddelt efter slægtsnavne her Rettelsesblad til dansk register